2012-05-05

Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών Α.Π.Θ.

Σύνταξη: Δήμητρα Φουρκαλίδου

Συνέντευξη με την Πρόεδρο της μονάδας, καθώς και με το  αρχαιότερο μέλος της.
Το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών είναι η μονάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που συντονίζει τα μαθήματα ξένων γλωσσών για ειδικούς σκοπούς που οι φοιτητές των Τμημάτων διδάσκονται στις Σχολές τους.